به چه سایز ساک خریدی نیاز دارید ؟


خدمات طراحی

همه چیز برای طراحی ساک خرید شما آماده است !؟

چاپ دانا از بهترین و خلاق ترین طراحان گرافیک سراسر کشور بهره می برد شما می توانید برای سفارش طراحی ساک خرید خود ابتدا مطالب طراحی مانند نوشته ها ، آدرس ، عکس ها و دیگر مطالب مهم را از طریق سایت یا از طریق واتس آپ برای ما ارسال کنید سپس طرح اولیه برای شما آماده خواهد شد و سپس با نظر شما کامل و آماده چاپ خواهد شد .

چاپ ساک خرید کاغذی

ساک خرید کاغذی گلاسه 170 گرم + روکش مات یا براق

ساک کاغذی در ارتفاع 38 سانت و طول 24 سانت و عرض 9.5 سانت بروی کاغذ گلاسه 170 گرم همراه با روکش مات و یا براق به انتخاب مشتری آماده سفارش می باشد.

مونتاژ شده همراه با بندفرم عادی

1000 عدد 15 روز کاری

16/600/000 تومان

چاپ ساک خرید کاغذی

ساک خرید کاغذی گلاسه 170 گرم + روکش مات یا براق

ساک کاغذی در ارتفاع 26 سانت و طول 16.5 سانت و عرض 6.5 سانت بروی کاغذ گلاسه 170 گرم همراه با روکش مات و یا براق به انتخاب مشتری آماده سفارش می باشد.

مونتاژ شده همراه با بندفرم عادی

1000 عدد 15 روز کاری

13/800/000 تومان

چاپ ساک خرید کاغذی

ساک خرید کاغذی گلاسه 170 گرم + روکش مات یا براق

ساک کاغذی در ارتفاع 23 سانت و طول 23 سانت و عرض 10 سانت بروی کاغذ گلاسه 170 گرم همراه با روکش مات و یا براق به انتخاب مشتری آماده سفارش می باشد.

مونتاژ شده همراه با بندفرم عادی

1000 عدد 15 روز کاری

14/100/000 تومان

چاپ ساک خرید کاغذی

ساک خرید کاغذی گلاسه 170 گرم + روکش مات یا براق

ساک کاغذی در ارتفاع 20 سانت و طول 20 سانت و عرض 8 سانت بروی کاغذ گلاسه 170 گرم همراه با روکش مات و یا براق به انتخاب مشتری آماده سفارش می باشد.

مونتاژ شده همراه با بندفرم عادی

1000 عدد 15 روز کاری

12/950/000 تومان

چاپ ساک خرید کاغذی

ساک خرید کاغذی گلاسه 170 گرم + روکش مات یا براق

ساک کاغذی در ارتفاع 35 سانت و طول 50 سانت و عرض 15 سانت بروی کاغذ گلاسه 170 گرم همراه با روکش مات و یا براق به انتخاب مشتری آماده سفارش می باشد.

مونتاژ شده همراه با بندفرم عادی

1000 عدد 15 روز کاری

25/200/000 تومان

چاپ ساک خرید کاغذی

ساک خرید کاغذی گلاسه 170 گرم + روکش مات یا براق

ساک کاغذی در ارتفاع 30 سانت و طول 45 سانت و عرض 12 سانت بروی کاغذ گلاسه 170 گرم همراه با روکش مات و یا براق به انتخاب مشتری آماده سفارش می باشد.

مونتاژ شده همراه با بندفرم عادی

1000 عدد 15 روز کاری

21/458/000 تومان

چاپ ساک خرید کاغذی

ساک خرید کاغذی گلاسه 170 گرم + روکش مات یا براق

ساک کاغذی در ارتفاع 45 سانت و طول 30 سانت و عرض 12 سانت بروی کاغذ گلاسه 170 گرم همراه با روکش مات و یا براق به انتخاب مشتری آماده سفارش می باشد.

مونتاژ شده همراه با بندفرم عادی

1000 عدد 15 روز کاری

21/700/000 تومان

اپلیکیشن چاپ دانا را در بازار دانلود کنید دانلود فعلا خیر
سفارش آنلاین ماشین حساب سفارش آنلاین