به چه سایز سربرگی نیاز دارید ؟


خدمات طراحی

همه چیز برای طراحی آماده است !؟

چاپ دانا از بهترین و خلاق ترین طراحان گرافیک سراسر کشور بهره می برد شما می توانید برای سفارش طراحی خود ابتدا مطالب طراحی مانند نوشته ها ، آدرس ، عکس ها و دیگر مطالب مهم را از طریق سایت یا از طریق واتس آپ برای ما ارسال کنید سپس طرح اولیه برای شما آماده خواهد شد و سپس با نظر شما کامل و آماده چاپ خواهد شد .
 • قیمت ها به تومان می باشد
 • چاپ با بهترین دستگاه ، بهترین مرکب و کاغذ انجام خواهد شد
 • در صورت نداشتن فایل چاپی هزینه طراحی مجزا حساب خواهد شد (مشاهده لیست قیمت طراحی)

 • تعداد سایز چاپ قیمت زمان تحویل قیمت زمان تحویل فوری سفارش
  1000 A5 یکرو 810000 هفت روز کاری 910000 سه روز کاری سفارش
  دورو 1260000 هفت روز کاری 1360000 سه روز کاری سفارش
  2000 A5 یکرو 1200000 هفت روز کاری 1350000 سه روز کاری سفارش
  دورو 1750000 هفت روز کاری 1950000 سه روز کاری سفارش
  5000 A5 یکرو 2350000 هفت روز کاری 2550000 سه روز کاری سفارش
  دورو 2990000 هفت روز کاری 3100000 سه روز کاری سفارش
  تعداد سایز چاپ قیمت زمان تحویل قیمت زمان تحویل فوری سفارش
  1000 A5 یکرو 900000 هفت روز کاری سفارش
  دورو 1520000 هفت روز کاری سفارش
  تعداد سایز چاپ قیمت زمان تحویل قیمت زمان تحویل فوری سفارش
  1000 A5 یکرو 1100000 هفت روز کاری سفارش
  دورو 1680000 هفت روز کاری سفارش

 • قیمت ها به تومان می باشد
 • چاپ با بهترین دستگاه ، بهترین مرکب و کاغذ انجام خواهد شد
 • در صورت نداشتن فایل چاپی هزینه طراحی مجزا حساب خواهد شد (مشاهده لیست قیمت طراحی)

 • تعداد سایز چاپ قیمت زمان تحویل قیمت زمان تحویل فوری سفارش
  1000 A4 یکرو 1550000 هفت روز کاری 1750000 سه روز کاری سفارش
  دورو 2500000 هفت روز کاری 2700000 سه روز کاری سفارش
  2000 A4 یکرو 2400000 هفت روز کاری 2600000 سه روز کاری سفارش
  دورو 3480000 هفت روز کاری 3680000 سه روز کاری سفارش
  5000 A4 یکرو 4657000 هفت روز کاری 4850000 چهار روز کاری سفارش
  دورو 5970000 هفت روز کاری 6100000 چهار روز کاری سفارش
  تعداد سایز چاپ قیمت زمان تحویل قیمت زمان تحویل فوری سفارش
  1000 A4 یکرو 1800000 هفت روز کاری سفارش
  دورو 2950000 هفت روز کاری سفارش
  تعداد سایز چاپ قیمت زمان تحویل قیمت زمان تحویل فوری سفارش
  1000 A4 یکرو 2100000 هفت روز کاری سفارش
  دورو 3300000 هفت روز کاری سفارش
  اپلیکیشن چاپ دانا را در بازار دانلود کنید دانلود فعلا خیر
  سفارش آنلاین ماشین حساب سفارش آنلاین