به چه سایز سربرگی نیاز دارید ؟


خدمات طراحی

همه چیز برای طراحی آماده است !؟

چاپ دانا از بهترین و خلاق ترین طراحان گرافیک سراسر کشور بهره می برد شما می توانید برای سفارش طراحی خود ابتدا مطالب طراحی مانند نوشته ها ، آدرس ، عکس ها و دیگر مطالب مهم را از طریق سایت یا از طریق واتس آپ برای ما ارسال کنید سپس طرح اولیه برای شما آماده خواهد شد و سپس با نظر شما کامل و آماده چاپ خواهد شد .
 • قیمت ها به تومان می باشد
 • چاپ با بهترین دستگاه ، بهترین مرکب و کاغذ انجام خواهد شد
 • در صورت نداشتن فایل چاپی هزینه طراحی مجزا حساب خواهد شد (مشاهده لیست قیمت طراحی)

 • تعداد سایز چاپ قیمت زمان تحویل قیمت زمان تحویل فوری سفارش
  1000 A5 یکرو 1100000 هفت روز کاری 1300000 سه روز کاری سفارش
  دورو 1850000 هفت روز کاری 2000000 سه روز کاری سفارش
  2000 A5 یکرو 1550000 هفت روز کاری 1750000 سه روز کاری سفارش
  دورو 2500000 هفت روز کاری 2700000 سه روز کاری سفارش
  5000 A5 یکرو 2950000 هفت روز کاری 3150000 سه روز کاری سفارش
  دورو 4200000 هفت روز کاری 4500000 سه روز کاری سفارش
  تعداد سایز چاپ قیمت زمان تحویل قیمت زمان تحویل فوری سفارش
  1000 A5 یکرو 1200000 هفت روز کاری سفارش
  دورو 2200000 هفت روز کاری سفارش
  تعداد سایز چاپ قیمت زمان تحویل قیمت زمان تحویل فوری سفارش
  1000 A5 یکرو 1300000 هفت روز کاری سفارش
  دورو 2300000 هفت روز کاری سفارش

 • قیمت ها به تومان می باشد
 • چاپ با بهترین دستگاه ، بهترین مرکب و کاغذ انجام خواهد شد
 • در صورت نداشتن فایل چاپی هزینه طراحی مجزا حساب خواهد شد (مشاهده لیست قیمت طراحی)

 • تعداد سایز چاپ قیمت زمان تحویل قیمت زمان تحویل فوری سفارش
  1000 A4 یکرو 2150000 هفت روز کاری 2350000 سه روز کاری سفارش
  دورو 3700000 هفت روز کاری 3900000 سه روز کاری سفارش
  2000 A4 یکرو 3100000 هفت روز کاری 2850000 سه روز کاری سفارش
  دورو 3750000 هفت روز کاری 3950000 سه روز کاری سفارش
  5000 A4 یکرو 5850000 هفت روز کاری 6350000 چهار روز کاری سفارش
  دورو 8350000 هفت روز کاری 8550000 چهار روز کاری سفارش
  تعداد سایز چاپ قیمت زمان تحویل قیمت زمان تحویل فوری سفارش
  1000 A4 یکرو 2400000 هفت روز کاری سفارش
  دورو 4300000 هفت روز کاری سفارش
  تعداد سایز چاپ قیمت زمان تحویل قیمت زمان تحویل فوری سفارش
  1000 A4 یکرو 2600000 هفت روز کاری سفارش
  دورو 4500000 هفت روز کاری سفارش
  اپلیکیشن چاپ دانا را در بازار دانلود کنید دانلود فعلا خیر
  سفارش آنلاین ماشین حساب سفارش آنلاین