به چه سایز تراکتی نیاز دارید ؟


خدمات طراحی

همه چیز برای طراحی آماده است !؟

چاپ دانا از بهترین و خلاق ترین طراحان گرافیک سراسر کشور بهره می برد شما می توانید برای سفارش طراحی خود ابتدا مطالب طراحی مانند نوشته ها ، آدرس ، عکس ها و دیگر مطالب مهم را از طریق سایت یا از طریق واتس آپ برای ما ارسال کنید سپس طرح اولیه برای شما آماده خواهد شد و سپس با نظر شما کامل و آماده چاپ خواهد شد .
 • قیمت ها به تومان می باشد
 • چاپ با بهترین دستگاه ، بهترین مرکب و کاغذ انجام خواهد شد
 • در صورت نداشتن فایل چاپی هزینه طراحی مجزا حساب خواهد شد (مشاهده لیست قیمت طراحی)
 • تعداد سایز چاپ قیمت زمان تحویل قیمت زمان تحویل فوری سفارش
  1000 A6 یکرو 310000 پنج روز کاری 372000 سه روز کاری سفارش
  دورو 425000 پنج روز کاری 510000 سه روز کاری سفارش
  2000 A6 یکرو 450000 پنج روز کاری 534000 سه روز کاری سفارش
  دورو 587000 پنج روز کاری 707000 سه روز کاری سفارش
  5000 A6 یکرو 835000 پنج روز کاری 957000 سه روز کاری سفارش
  دورو 1050000 پنج روز کاری 1250000 سه روز کاری سفارش
  تعداد سایز چاپ قیمت زمان تحویل قیمت زمان تحویل فوری سفارش
  1000 A6 یکرو 390000 هفت روز کاری 490000 سه روز کاری سفارش
  دورو 510000 هفت روز کاری 610000 سه روز کاری سفارش
  2000 A6 یکرو 588000 پنج روز کاری 708000 سه روز کاری سفارش
  دورو 754000 پنج روز کاری 880000 سه روز کاری سفارش
  5000 A6 یکرو 1254000 پنج روز کاری 1430000 سه روز کاری سفارش
  دورو 1467000 پنج روز کاری 1647000 سه روز کاری سفارش
  تعداد سایز چاپ قیمت زمان تحویل قیمت زمان تحویل فوری سفارش
  2000 A6 یکرو 816000 هفت روز کاری 950000 سه روز کاری سفارش
  دورو 997000 هفت روز کاری 1100000 سه روز کاری سفارش

 • قیمت ها به تومان می باشد
 • چاپ با بهترین دستگاه ، بهترین مرکب و کاغذ انجام خواهد شد
 • در صورت نداشتن فایل چاپی هزینه طراحی مجزا حساب خواهد شد (مشاهده لیست قیمت طراحی)
 • تعداد سایز چاپ قیمت زمان تحویل قیمت زمان تحویل فوری سفارش
  1000 A5 یکرو 560000 پنج روز کاری 670000 سه روز کاری سفارش
  دورو 850000 پنج روز کاری 990000 سه روز کاری سفارش
  2000 A5 یکرو 845000 پنج روز کاری 985000 سه روز کاری سفارش
  دورو 1174000 پنج روز کاری 1330000 سه روز کاری سفارش
  5000 A5 یکرو 1670000 پنج روز کاری 1870000 سه روز کاری سفارش
  دورو 2100000 پنج روز کاری 2300000 سه روز کاری سفارش
  تعداد سایز چاپ قیمت زمان تحویل قیمت زمان تحویل فوری سفارش
  1000 A5 یکرو 730000 پنج روز کاری 850000 سه روز کاری سفارش
  دورو 1050000 پنج روز کاری 1150000 سه روز کاری سفارش
  2000 A5 یکرو 1177000 پنج روز کاری 1350000 سه روز کاری سفارش
  دورو 1509000 پنج روز کاری 1680000 سه روز کاری سفارش
  5000 A5 یکرو 2500000 پنج روز کاری 2750000 سه روز کاری سفارش
  دورو 2950000 پنج روز کاری 3180000 سه روز کاری سفارش
  تعداد سایز چاپ قیمت زمان تحویل قیمت زمان تحویل فوری سفارش
  2000 A5 یکرو 1632000 هفت روز کاری 1750000 سه روز کاری سفارش
  دورو 1997000 هفت روز کاری 2150000 سه روز کاری سفارش

 • قیمت ها به تومان می باشد
 • چاپ با بهترین دستگاه ، بهترین مرکب و کاغذ انجام خواهد شد
 • در صورت نداشتن فایل چاپی هزینه طراحی مجزا حساب خواهد شد (مشاهده لیست قیمت طراحی)
 • تعداد سایز چاپ قیمت زمان تحویل قیمت زمان تحویل فوری سفارش
  1000 A4 یکرو 1150000 پنج روز کاری 1267000 سه روز کاری سفارش
  دورو 1698000 پنج روز کاری 1873000 سه روز کاری سفارش
  2000 A4 یکرو 1684000 پنج روز کاری 1873000 سه روز کاری سفارش
  دورو 2349000 پنج روز کاری 2562000 سه روز کاری سفارش
  5000 A4 یکرو 3340000 پنج روز کاری 3620000 سه روز کاری سفارش
  دورو 4100000 پنج روز کاری 4500000 سه روز کاری سفارش
  تعداد سایز چاپ قیمت زمان تحویل قیمت زمان تحویل فوری سفارش
  1000 A4 یکرو 1450000 پنج روز کاری 1620000 سه روز کاری سفارش
  دورو 2050000 پنج روز کاری 2220000 سه روز کاری سفارش
  2000 A4 یکرو 2354000 پنج روز کاری 2567000 سه روز کاری سفارش
  دورو 3017000 پنج روز کاری 3255000 سه روز کاری سفارش
  5000 A4 یکرو 4950000 پنج روز کاری 5356000 سه روز کاری سفارش
  دورو 5865000 پنج روز کاری 6237000 سه روز کاری سفارش
  تعداد سایز چاپ قیمت زمان تحویل قیمت زمان تحویل فوری سفارش
  2000 A4 یکرو 3235000 هفت روز کاری 3481000 سه روز کاری سفارش
  دورو 4050000 هفت روز کاری 4300000 سه روز کاری سفارش

 • قیمت ها به تومان می باشد
 • چاپ با بهترین دستگاه ، بهترین مرکب و کاغذ انجام خواهد شد
 • در صورت نداشتن فایل چاپی هزینه طراحی مجزا حساب خواهد شد (مشاهده لیست قیمت طراحی)
 • تعداد سایز چاپ قیمت زمان تحویل قیمت زمان تحویل فوری سفارش
  1000 A3 یکرو 2443000 پنج روز کاری 2758000 سه روز کاری سفارش
  دورو 3612000 پنج روز کاری 3970000 سه روز کاری سفارش
  2000 A3 یکرو 3585000 پنج روز کاری 3970000 سه روز کاری سفارش
  دورو 4914000 پنج روز کاری 5380000 سه روز کاری سفارش
  تعداد سایز چاپ قیمت زمان تحویل قیمت زمان تحویل فوری سفارش
  1000 A3 یکرو 3150000 پنج روز کاری 3452000 سه روز کاری سفارش
  دورو 4282000 پنج روز کاری 4600000 سه روز کاری سفارش
  2000 A3 یکرو 4920000 پنج روز کاری 5359000 سه روز کاری سفارش
  دورو 6250000 پنج روز کاری 6734000 سه روز کاری سفارش
  تعداد سایز چاپ قیمت زمان تحویل قیمت زمان تحویل فوری سفارش
  اپلیکیشن چاپ دانا را در بازار دانلود کنید دانلود فعلا خیر
  سفارش آنلاین ماشین حساب سفارش آنلاین