به چه سایز تراکتی نیاز دارید ؟


خدمات طراحی

همه چیز برای طراحی آماده است !؟

چاپ دانا از بهترین و خلاق ترین طراحان گرافیک سراسر کشور بهره می برد شما می توانید برای سفارش طراحی خود ابتدا مطالب طراحی مانند نوشته ها ، آدرس ، عکس ها و دیگر مطالب مهم را از طریق سایت یا از طریق واتس آپ برای ما ارسال کنید سپس طرح اولیه برای شما آماده خواهد شد و سپس با نظر شما کامل و آماده چاپ خواهد شد .
 • قیمت ها به تومان می باشد
 • چاپ با بهترین دستگاه ، بهترین مرکب و کاغذ انجام خواهد شد
 • در صورت نداشتن فایل چاپی هزینه طراحی مجزا حساب خواهد شد (مشاهده لیست قیمت طراحی)
 • تعداد سایز چاپ قیمت زمان تحویل قیمت زمان تحویل فوری سفارش
  1000 A6 یکرو 180000 پنج روز کاری 230000 سه روز کاری سفارش
  دورو 260000 پنج روز کاری 290000 سه روز کاری سفارش
  2000 A6 یکرو 288000 پنج روز کاری 310000 سه روز کاری سفارش
  دورو 380000 پنج روز کاری 420000 سه روز کاری سفارش
  5000 A6 یکرو 567000 پنج روز کاری 630000 سه روز کاری سفارش
  دورو 670000 پنج روز کاری 720000 سه روز کاری سفارش
  تعداد سایز چاپ قیمت زمان تحویل قیمت زمان تحویل فوری سفارش
  1000 A6 یکرو 258000 هفت روز کاری 265000 سه روز کاری سفارش
  دورو 318000 هفت روز کاری 330000 سه روز کاری سفارش
  2000 A6 یکرو 362000 پنج روز کاری 380000 سه روز کاری سفارش
  دورو 432000 پنج روز کاری 450000 سه روز کاری سفارش
  5000 A6 یکرو 691000 پنج روز کاری 730000 سه روز کاری سفارش
  دورو 795000 پنج روز کاری 835000 سه روز کاری سفارش
  تعداد سایز چاپ قیمت زمان تحویل قیمت زمان تحویل فوری سفارش
  2000 A6 یکرو 460000 هفت روز کاری 495000 سه روز کاری سفارش
  دورو 550000 هفت روز کاری 595000 سه روز کاری سفارش

 • قیمت ها به تومان می باشد
 • چاپ با بهترین دستگاه ، بهترین مرکب و کاغذ انجام خواهد شد
 • در صورت نداشتن فایل چاپی هزینه طراحی مجزا حساب خواهد شد (مشاهده لیست قیمت طراحی)
 • تعداد سایز چاپ قیمت زمان تحویل قیمت زمان تحویل فوری سفارش
  1000 A5 یکرو 350000 پنج روز کاری 410000 سه روز کاری سفارش
  دورو 490000 پنج روز کاری 511000 سه روز کاری سفارش
  2000 A5 یکرو 555000 پنج روز کاری 595000 سه روز کاری سفارش
  دورو 730000 پنج روز کاری 780000 سه روز کاری سفارش
  5000 A5 یکرو 1100000 پنج روز کاری 1200000 سه روز کاری سفارش
  دورو 1350000 پنج روز کاری 1450000 سه روز کاری سفارش
  تعداد سایز چاپ قیمت زمان تحویل قیمت زمان تحویل فوری سفارش
  1000 A5 یکرو 416000 پنج روز کاری 460000 سه روز کاری سفارش
  دورو 545000 پنج روز کاری 595000 سه روز کاری سفارش
  2000 A5 یکرو 653000 پنج روز کاری 690000 سه روز کاری سفارش
  دورو 830000 پنج روز کاری 870000 سه روز کاری سفارش
  5000 A5 یکرو 1350000 پنج روز کاری 1450000 سه روز کاری سفارش
  دورو 1550000 پنج روز کاری 1650000 سه روز کاری سفارش
  تعداد سایز چاپ قیمت زمان تحویل قیمت زمان تحویل فوری سفارش
  2000 A5 یکرو 910000 هفت روز کاری 990000 سه روز کاری سفارش
  دورو 1100000 هفت روز کاری 1190000 سه روز کاری سفارش

 • قیمت ها به تومان می باشد
 • چاپ با بهترین دستگاه ، بهترین مرکب و کاغذ انجام خواهد شد
 • در صورت نداشتن فایل چاپی هزینه طراحی مجزا حساب خواهد شد (مشاهده لیست قیمت طراحی)
 • تعداد سایز چاپ قیمت زمان تحویل قیمت زمان تحویل فوری سفارش
  1000 A4 یکرو 718000 پنج روز کاری 760000 سه روز کاری سفارش
  دورو 951000 پنج روز کاری 999000 سه روز کاری سفارش
  2000 A4 یکرو 1100000 پنج روز کاری 1200000 سه روز کاری سفارش
  دورو 1450000 پنج روز کاری 1550000 سه روز کاری سفارش
  5000 A4 یکرو 2180000 پنج روز کاری 2280000 سه روز کاری سفارش
  دورو 2570000 پنج روز کاری 2680000 سه روز کاری سفارش
  تعداد سایز چاپ قیمت زمان تحویل قیمت زمان تحویل فوری سفارش
  1000 A4 یکرو 790000 پنج روز کاری 840000 سه روز کاری سفارش
  دورو 1100000 پنج روز کاری 1190000 سه روز کاری سفارش
  2000 A4 یکرو 1310000 پنج روز کاری 1410000 سه روز کاری سفارش
  دورو 1610000 پنج روز کاری 1710000 سه روز کاری سفارش
  5000 A4 یکرو 2652000 پنج روز کاری 2752000 سه روز کاری سفارش
  دورو 3050000 پنج روز کاری 3150000 سه روز کاری سفارش
  تعداد سایز چاپ قیمت زمان تحویل قیمت زمان تحویل فوری سفارش
  2000 A4 یکرو 1729000 هفت روز کاری 1829000 سه روز کاری سفارش
  دورو 2132000 هفت روز کاری 2200000 سه روز کاری سفارش

 • قیمت ها به تومان می باشد
 • چاپ با بهترین دستگاه ، بهترین مرکب و کاغذ انجام خواهد شد
 • در صورت نداشتن فایل چاپی هزینه طراحی مجزا حساب خواهد شد (مشاهده لیست قیمت طراحی)
 • تعداد سایز چاپ قیمت زمان تحویل قیمت زمان تحویل فوری سفارش
  1000 A3 یکرو 1427000 پنج روز کاری 1527000 سه روز کاری سفارش
  دورو 1946000 پنج روز کاری 2100000 سه روز کاری سفارش
  2000 A3 یکرو 2071000 پنج روز کاری 2150000 سه روز کاری سفارش
  دورو 2743000 پنج روز کاری 2990000 سه روز کاری سفارش
  تعداد سایز چاپ قیمت زمان تحویل قیمت زمان تحویل فوری سفارش
  1000 A3 یکرو 1516000 پنج روز کاری 1616000 سه روز کاری سفارش
  دورو 2100000 پنج روز کاری 2200000 سه روز کاری سفارش
  2000 A3 یکرو 2510000 پنج روز کاری 2651000 سه روز کاری سفارش
  دورو 3182000 پنج روز کاری 3250000 سه روز کاری سفارش
  تعداد سایز چاپ قیمت زمان تحویل قیمت زمان تحویل فوری سفارش
  واتس آپ ماشین حساب سفارش آنلاین