به چه سایز تراکتی نیاز دارید ؟


خدمات طراحی

همه چیز برای طراحی آماده است !؟

چاپ دانا از بهترین و خلاق ترین طراحان گرافیک سراسر کشور بهره می برد شما می توانید برای سفارش طراحی خود ابتدا مطالب طراحی مانند نوشته ها ، آدرس ، عکس ها و دیگر مطالب مهم را از طریق سایت یا از طریق واتس آپ برای ما ارسال کنید سپس طرح اولیه برای شما آماده خواهد شد و سپس با نظر شما کامل و آماده چاپ خواهد شد .
 • قیمت ها به تومان می باشد
 • چاپ با بهترین دستگاه ، بهترین مرکب و کاغذ انجام خواهد شد
 • در صورت نداشتن فایل چاپی هزینه طراحی مجزا حساب خواهد شد (مشاهده لیست قیمت طراحی)
 • تعداد سایز چاپ قیمت زمان تحویل قیمت زمان تحویل فوری سفارش
  1000 A6 یکرو 280000 پنج روز کاری 310000 سه روز کاری سفارش
  دورو 376000 پنج روز کاری 410000 سه روز کاری سفارش
  2000 A6 یکرو 396000 پنج روز کاری 450000 سه روز کاری سفارش
  دورو 548000 پنج روز کاری 610000 سه روز کاری سفارش
  5000 A6 یکرو 746000 پنج روز کاری 850000 سه روز کاری سفارش
  دورو 940000 پنج روز کاری 1050000 سه روز کاری سفارش
  تعداد سایز چاپ قیمت زمان تحویل قیمت زمان تحویل فوری سفارش
  1000 A6 یکرو 360000 هفت روز کاری 420000 سه روز کاری سفارش
  دورو 488000 هفت روز کاری 550000 سه روز کاری سفارش
  2000 A6 یکرو 560000 پنج روز کاری 670000 سه روز کاری سفارش
  دورو 696000 پنج روز کاری 790000 سه روز کاری سفارش
  5000 A6 یکرو 1200000 پنج روز کاری 1350000 سه روز کاری سفارش
  دورو 1390000 پنج روز کاری 1550000 سه روز کاری سفارش
  تعداد سایز چاپ قیمت زمان تحویل قیمت زمان تحویل فوری سفارش
  2000 A6 یکرو 816000 هفت روز کاری 950000 سه روز کاری سفارش
  دورو 997000 هفت روز کاری 1100000 سه روز کاری سفارش

 • قیمت ها به تومان می باشد
 • چاپ با بهترین دستگاه ، بهترین مرکب و کاغذ انجام خواهد شد
 • در صورت نداشتن فایل چاپی هزینه طراحی مجزا حساب خواهد شد (مشاهده لیست قیمت طراحی)
 • تعداد سایز چاپ قیمت زمان تحویل قیمت زمان تحویل فوری سفارش
  1000 A5 یکرو 480000 پنج روز کاری 580000 سه روز کاری سفارش
  دورو 730000 پنج روز کاری 830000 سه روز کاری سفارش
  2000 A5 یکرو 745000 پنج روز کاری 850000 سه روز کاری سفارش
  دورو 1050000 پنج روز کاری 1150000 سه روز کاری سفارش
  5000 A5 یکرو 1450000 پنج روز کاری 1580000 سه روز کاری سفارش
  دورو 1800000 پنج روز کاری 2000000 سه روز کاری سفارش
  تعداد سایز چاپ قیمت زمان تحویل قیمت زمان تحویل فوری سفارش
  1000 A5 یکرو 650000 پنج روز کاری 750000 سه روز کاری سفارش
  دورو 910000 پنج روز کاری 1050000 سه روز کاری سفارش
  2000 A5 یکرو 1100000 پنج روز کاری 1250000 سه روز کاری سفارش
  دورو 1390000 پنج روز کاری 1500000 سه روز کاری سفارش
  5000 A5 یکرو 2280000 پنج روز کاری 2350000 سه روز کاری سفارش
  دورو 2550000 پنج روز کاری 2750000 سه روز کاری سفارش
  تعداد سایز چاپ قیمت زمان تحویل قیمت زمان تحویل فوری سفارش
  2000 A5 یکرو 1632000 هفت روز کاری 1750000 سه روز کاری سفارش
  دورو 1997000 هفت روز کاری 2150000 سه روز کاری سفارش

 • قیمت ها به تومان می باشد
 • چاپ با بهترین دستگاه ، بهترین مرکب و کاغذ انجام خواهد شد
 • در صورت نداشتن فایل چاپی هزینه طراحی مجزا حساب خواهد شد (مشاهده لیست قیمت طراحی)
 • تعداد سایز چاپ قیمت زمان تحویل قیمت زمان تحویل فوری سفارش
  1000 A4 یکرو 970000 پنج روز کاری 1150000 سه روز کاری سفارش
  دورو 1460000 پنج روز کاری 1550000 سه روز کاری سفارش
  2000 A4 یکرو 1486000 پنج روز کاری 1580000 سه روز کاری سفارش
  دورو 1979000 پنج روز کاری 2100000 سه روز کاری سفارش
  5000 A4 یکرو 2875000 پنج روز کاری 3150000 سه روز کاری سفارش
  دورو 3600000 پنج روز کاری 3800000 سه روز کاری سفارش
  تعداد سایز چاپ قیمت زمان تحویل قیمت زمان تحویل فوری سفارش
  1000 A4 یکرو 1350000 پنج روز کاری 1480000 سه روز کاری سفارش
  دورو 1758000 پنج روز کاری 1920000 سه روز کاری سفارش
  2000 A4 یکرو 2150000 پنج روز کاری 2350000 سه روز کاری سفارش
  دورو 2680000 پنج روز کاری 2980000 سه روز کاری سفارش
  5000 A4 یکرو 4600000 پنج روز کاری 4800000 سه روز کاری سفارش
  دورو 5200000 پنج روز کاری 5500000 سه روز کاری سفارش
  تعداد سایز چاپ قیمت زمان تحویل قیمت زمان تحویل فوری سفارش
  2000 A4 یکرو 3173000 هفت روز کاری 3350000 سه روز کاری سفارش
  دورو 3850000 هفت روز کاری 3950000 سه روز کاری سفارش

 • قیمت ها به تومان می باشد
 • چاپ با بهترین دستگاه ، بهترین مرکب و کاغذ انجام خواهد شد
 • در صورت نداشتن فایل چاپی هزینه طراحی مجزا حساب خواهد شد (مشاهده لیست قیمت طراحی)
 • تعداد سایز چاپ قیمت زمان تحویل قیمت زمان تحویل فوری سفارش
  1000 A3 یکرو 2234000 پنج روز کاری 2350000 سه روز کاری سفارش
  دورو 3253000 پنج روز کاری 3400000 سه روز کاری سفارش
  2000 A3 یکرو 3306000 پنج روز کاری 2950000 سه روز کاری سفارش
  دورو 3650000 پنج روز کاری 3750000 سه روز کاری سفارش
  تعداد سایز چاپ قیمت زمان تحویل قیمت زمان تحویل فوری سفارش
  1000 A3 یکرو 2962000 پنج روز کاری 3100000 سه روز کاری سفارش
  دورو 3984000 پنج روز کاری 4150000 سه روز کاری سفارش
  2000 A3 یکرو 4793000 پنج روز کاری 4890000 سه روز کاری سفارش
  دورو 5975000 پنج روز کاری 6100000 سه روز کاری سفارش
  تعداد سایز چاپ قیمت زمان تحویل قیمت زمان تحویل فوری سفارش
  اپلیکیشن چاپ دانا را در بازار دانلود کنید دانلود فعلا خیر
  سفارش آنلاین ماشین حساب سفارش آنلاین